Olet täällä

Muurahaismyrkky rasia 4 kpl

Muurahaismyrkky rasia 4 kpl

Otsikko

Title:
Muurahaismyrkky rasia 4 kpl
Hinta
9,90
veroton
7,98 €
Tuote on loppu varastosta. Voit jätä tuotepyyntö
Ilmainen toimitus yli 99 € tilauksille
Tuotekuvaus

Muurahaismyrkky rasia 4 kpl

Hyönteismyrkky muurahaisten torjuntaan taloissa ja terasseilla. Noudata käyttöohjeita.

Käyttöohje: Rasiassa oleva syötti houkuttelee muurahaisia. Tuote on pakattu syöttiasemaan, joka avataan painamalla se irti pidikkeestä.

Tämän jälkeen muurahaiset pääsevät syöttilaatikkoon. Aseta syöttiasema alueelle, joka on suojassa kosteudelta ja sateelta sekä lähellä muurahaisten pesää tai polkua. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai lähelle muita lämmönlähteitä. Aseta syöttilaatikko vain kovalle pinnalle. Kuolleita muurahaisia ei näy kuin muutamia tai ei lainkaan, koska torjunta-aineen vaikutus alkaa vasta muurahaispesässä. Aseta syöttilaatikko torjuntaalueelle vähintään 8-14 vuorokauden ajaksi. Poista asema, kun muurahaisia ei enää näy. Vaihda syöttilaatikko, jos se on tyhjä ja muurahaisia näkyy edelleen. Enintään yksi syöttilaatikko/7,5 m2.

Tehoaine:

1R-trans-fenotriini, 1g/kg

Valmistetyyppi: RB

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue merkinnät ennen käyttöä.????Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Vältettävä päästämästä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä. Tyhjä pakkaus voidaan hävittää sekajätteenä.

COOPER MYRBETE

För bekämpning av myror inomhus och på terrassen. Följ bruksanvisningen.

Bruksanvisning: Betet i asken lockar myror till sig. Preparatet är förpackat i en betesask som öppnas genom att trycka den ur hållaren. Därefter kommer myrorna in i asken. Placera askarna där myrorna förekommer och rör sig, i skydd mot fukt och regn. Placera inte askarna i direkt solljus eller nära andra värmekällor. Placera askarna endast på hård yta. Döda myror syns bara några eller inga eftersom bekämpningsmedlet verkar först i myrboet. Placera asken på bekämpningsområdet i minst 8-14 dygn. Avlägsna asken då inga myror längre syns. Byt betesasken om den är tom och myror fortfarande syns. Högst en ask /7,5 m2.

Aktiv substans:

1R-trans-fenotrin, 1 g/kg

Typ av preparat: RB

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning.???? Tvätta händerna grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT:

Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet lämnas till ett insamlingsställe för farligt avfall och behållaren förstörs som blandavfall.

Käyttöturvallisuustiedote »

Muurahaisrasia Cooper 4 kpl Käyttövalmis syöttirasia muurahaisten torjuntaan sisätiloista, parvekkeelta ja kuistilta.